Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

CÂU CHUYỆN HOA ĐÀO.

Một câu chuyện dân gian về hoa đào

Ngày xưa khi loài quỷ còn làm chủ thế gian. Đức phât giúp con người chiếm đất và dùng cành đào làm ranh giới. Từ ấy để trừ ma tà ngày tết (đêm 30) lũ ma quỷ từ biển đông được phép vào đất liền thăm viếng. Người ta cắm một cành đào để báo cho lũ chúng không được xâm phạm và quấy nhiễu. Cho nên ngày tết nhà nào cũng cắm cành đào là vậy. (ngày nay trồng cả cây mất cả ý nghĩa truyện này)


Đăng nhận xét