Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Tôi đã từng làm nhiều ảnh động,tuy nhiên với bức tranh này thì tôi rất khâm phục!

Đăng nhận xét