Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015


Hành Động Màu False :http://www.4shared.com/folder/q_htYNi7/Action.html


Trước khi chạy hướng dẫn này, xin vui lòng tải về hành động photoshopnya vào liên kết trên. Nếu bạn đã cài đặt một hành động chơi Một khi hành động đi sau đó nhấp vào thư mục Bạn có thể thay đổi màu sắc của lá để điều chỉnh Hue và Saturation ở cột hàng đầu. Chú ý điều chỉnh màu sắc này nên hướng đến màu hồng lá hoặc tím. Nếu nó đã được nhuộm màu tím / hồng không phải được điều chỉnh lại hoặc được trực tiếp trong mép
Phần màu hồng của hình ảnh mà phải ở trong phần delet trên hoặc tắt. để thấy sự khác biệt saaat bạn điều chỉnh Hue và Saturation.
Marge Tất cả hình ảnh
Sau khi tất cả các bức ảnh dimarge sau đó bạn chơi hành động . Giai đoạn này là bạn có thể có được màu trắng với những chiếc lá mà giống với màu hồng ngoại chỉ giống tốt .. không thích ... bởi vì rất khó để cân bằng giữa kết quả của bản gốc oprekan Red Infra hồng ngoại Ala với Photoshop.
Trong quá trình này, bạn có thể thay đổi lựa chọn của màu lá với kỹ thuật che. Quá trình này có thể được chạy hay không .. theo yêu cầu của bạn và sở thích của bạn masing2x