Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

SỬ DỤNG ADJUSTMENT LAYER COLOR LOOKUP TRONG CS6-cc2015SỬ DỤNG ADJUSTMENT LAYER COLOR LOOKUP TRONG CS6-cc2015

Tôi xin giới thiệu một lớp điều chỉnh mới. Nó được gọi là Layer Color Lookup Điều chỉnh, và nó là một công cụ tuyệt vời để tạo vẻ khác nhau và phong cách. Nếu được sử dụng một cách chính xác nó là một công cụ rất mạnh mẽ.

Vì lợi ích của bản này, tôi sẽ sử dụng một bức ảnh được gọi là khá đẹp khi ta có điều chỉnh bước đầu, trong khi nó sẽ là hình ảnh cơ sở cho các trò chơi của chúng ta phân lớp, dưới đây là bức ảnh mới được xử lý khúc đầu.

Trong 3 mục dưới đây các bạn tha hồ chọn màu nhé!
và khúc sau không có thời gian, mong các bạn bỏ qua và tự làm nhé hoặc xem dưới đây.