Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

1. Flash Hieu Ung Chu

Ratings:  (0)|Views: 2,939|Likes: 
Được xuất bản bởi27091947
Xem thêm
 
4.MOVIES SETTINGS :
Movie Color : Chọn màu cho màn hình nền .
Dimension : Nhập Size Rộng X Cao > Nhấp Update. ( Hình 9 ).
5.SAVE : Có 5 kiểu save .
Export as SWF > Ok : Desktop , gỏ 1.swf ( Định dạng swf > Save >Ok . Dạng nầy hiển thị trong ACD See nhưng rất khó xem . ( Hình10 ).
5
 
 Test in Player > Ok : Hiển thị trong bảng Flash. ( Hình 11 ).
Create Projector > Ok : Chỉ định nơi lưu dạng .exe > Save. Hiện ra trênDesktop > Nhấp lên hiện ra trong bảng Flash, ( Hình 12 ).
 Test in Browse >Ok : Hiện ra trong Trình Duyệt .( Hình 13 )
6
 
Publish for Web > Ok : Desktop , dạng htm > Save . ( Hình 14 ).
6.LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC :
 Trong các dạng Save trên , bạn nhấp vào trang trình diễn sẽ liên kết đếntrang web khác . Thao tác thực hiện như sau : Chương trình cho phép bạnđưa nhập Link vào khi Save trong 5 dạng trên . Đánh dấu vào Ô Web Link> Nhập địa chỉ Trang Web mà bạn thích > Ok . Giống như tạo Hyperlinkcho trang Web .( Hình 15 ).
7
 
Khi nhấp Shortcut 1.exe ( Hoặc dạng nào cũng được mà bạn đã tạoHyperlink trước đó ) > Hiện ra bảng Flash trình diễn Chữ > Nhấp lên mànhình sẽ được liên kết và mở ra Trang Web mà bạn đã Insert vào . ( Hình16 ).
8

Hoạt động (3)

1 hundred reads
1 thousand reads
vthuatpro liked this
Đăng nhận xét